top of page
Voorlichting

Foto: Peter van de Braak

Ravendag

 

Op 10 februari j.l. vond in het Beauforthuis te Austerlitz een Ravendag plaats. De jubilerende Ravenwerkgroep Nederland (bestaat 15 jaar) in samenwerking met Vogelbescherming Nederland (bestaat 125 jaar) organiseerden deze bijeenkomst.
 

Dat deze bijzondere vogelsoort tot de verbeelding spreekt bij velen blijkt wel uit de fantastische opkomst. Ongeveer 100 ravenliefhebbers uit het gehele land wisten de weg naar Austerlitz te vinden.
In een gevarieerd programma werden boeiende verhalen en anekdotes verteld waarin het wel en wee van de raaf in Nederland aan de orde kwam.

Rob Vogel van Sovon schetste de geschiedenis van de Raaf in Nederland tot aan de herintroductie o.a. aan de hand van documenten waarin het wettelijk werd toegestaan de raaf te vervolgen tegen betaling.....Niet meer aanwezig in Nederland halverwege de vorige eeuw, maar ook in grote delen van Europa verdwenen. Vervolging was hierbij een belangrijke oorzaak. Door herintroductie in de jaren ’60 is er nu een groeiende populatie van raven van ongeveer duizend in Nederland. Daarbij zijn ongeveer 140 broedparen.
 

Aspecten van hoe monitoren en beschermen we de Raaf in de hedendaagse praktijk, tips en tricks om de Raaf te monitoren, samenwerking met terreineigenaren en -beheerders, hoogspanningsmasten als nestplek naast bomen, het belang van kleurringen en vogelgriep bij raven kwamen in de diverse presentaties aan de orde. Maar ook onderzoeken die de Ravenwerkgroep Nederland met verschillende partijen uitvoert. Zenderonderzoek op de Veluwe: werkt de Raaf met de Wolf samen, kunnen wolvenprooien met gezenderde raven gevonden worden? Melanie Pekel van ARK Rewilding liet spectaculaire beelden zien van Raaf en Wolf, van oudsher een samenwerking met als centraal belang voor beiden: voedsel.
Maar ook, hoe staat de samenleving ten opzichte van de komst van de Wolf en in het verlengde, van de Raaf? Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit gaf in een bevlogen presentatie inzichten en dilemma’s weer die hierbij spelen. De toehoorders werd een spiegel voorgehouden.

Zijn raven van elkaar te onderscheiden? Nee, maar hoe kan je er dan achter komen of een jong een mannetje of vrouwtje is? Robert Jan Veldman van de Hogeschool Utrecht, Life Sciences and Chemistry, deed met zijn studenten onderzoek daarnaar. Op een voor de gemiddelde vogelaar begrijpelijke manier en taal werd inzicht gegeven. Helaas een echt onderscheid maken door bijvoorbeeld het gewicht en de breedte van de klauw te meten, aspecten die wel onderscheidend zijn, zal in ’t veld onvoldoende zijn bij het ringen van nestjonge raven om te bepalen of het een man of vrouw is.

In een kennisquiz halverwege de dag werden de deelnemers ‘diepgaand’ op hun kennis van de Raaf getest. Die was er in hoge mate. Uiteindelijk kon toch maar één iemand tot Ravenexpert gekroond worden: Annemarie Loof.

Gezien de reacties van de deelnemers kan van een zeer geslaagde dag gesproken worden. Naast (behapbare) informatie, stond de praktijk centraal en was er zeker genoeg tijd, zeker tussen de middag, om onderling kennis te maken en informatie uit te wisselen.
Kortom, het was informatief, reuze gezellig en voor herhaling vatbaar.

 

Hier onder de verschillende presentaties die zijn in te zien en te downloaden.
Niets uit deze presentaties mag gebruikt worden zonder toestemming van de auteur.
 

Spreker

Hans de Vos Burchart  en
Gert Ottens    

Rob Vogel

Hans de Vos Burchart

Leo Ballering

Jacques van der Ploeg

Robert Jan Veldman

Arno van Eggelen

Hugh Jansman

Melanie Pekel

Jeroen Nagtegaal

Margriet Montizaan

Gert Ottens

Organisatie

Ravenwerkgroep Nederland

Vogelbescherming Nederland

Sovon Vogelonderzoek

Ravenwerkgroep Nederland

Vogelwacht Uden

Hogeschool Utrecht, Life Sciences and Chemistry

Wageningen Universiteit

St. ARK Rewilding

Dutch Wild Health Center (DWHC)

Vogelebescherming Nederland

 

Presentatie 'Raaf, bijzonder en mysterieus'

Indien je overweegt om een presentatie over raven te organiseren, kunnen wij zo'n presentatie in overleg verzorgen. Afhankelijk van beschikbare tijd en het verwachte publiek, kan de presentatie 'op maat' gemaakt worden. Gemaakte kilometerkosten zullen in rekening gebracht worden. Een bijdrage voor de ravenwerkgroep wordt erg op prijs gesteld.

Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen: 

 • Cultuurhistorie en mythologie

 • Raaf als vogel
  - onderscheid van andere kraaiachtigen
  - kenmerken en eigenschappen
  - voedsel en braakballen
  - gedrag

 • Vóórkomen van de raaf in Nederland, broedbiologie, nestlocaties

 • Monitoren, ringen en biometrie

 • Ontwikkeling raven populatie in Nederland

 • Raaf in de regio

 • Ravenwerkgroep Nederland en haar activiteiten
  - kleurringen, terugmeldingen, verspreiding
  - geslachtsonderzoek
  - zenderen van raven
  - zoönose onderzoek (o.a. vogelgriep)


2023

22-02-2023 Probus ’83, Bilthoven

01-03-2023 Vogelwerkgroep IJsselstreek, Deventer

15-03-2023 Museum Soest, voor publiek als onderdeel van de tentoonstelling ‘Raven en uilen, bijzonder                         en mysterieus’

21-03-2023 ALV van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), Castricum

29-03-2023 IVN Zeewolde
11-04-2023 VWG Midden-Kennemerland, Castricum
21-04-2023 Natuurmonumenten Gooi en Vechtstreek_vrijwilligersgroepen, Lage Vuursche
07-10-2023 Natuur- en weidevogelvereniging Reusel-De Mierden

12-10-2023 Natuurvereniging Geaflecht, Beetsterzwaag
22-11-2023 Zuidelijke Utrechtse Heuvelrug, Cursus Project Amerongen eo

07-12-2023 VWG NW-Achterhoek, Lochem

 

2024

14-01-2024 Werkgroep Wolf Nederland, Buitenplaats Beekhuizen Velp

15-01-2024 IVN-KNNV Assen, Duurzaamheidscentrum Assen

17-01-2024 VWG Zuid-Kennemerland, Vogelhospitaal Haarlem

06-03-2024 IVN Ooststellingwerf, Buitencentrum Drents-Friese Wold Appelscha

28-03-2024 VWG Nederweert, Le Winne Nederweert

12-04-2024 Natuur- en informatiecentrum & bosbrasserie 'Aan de Drift', America (Li)

17-04-2024 Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

06-05-2024 Rotary Huizen

06-11-2024 VWG Alphen a/d Rijn
 

2025
12-2-2025 VWG Alkmaar

 Foto: Marc Gottenbos  

 

Tentoonstelling

De Ravenwerkgroep Nederland kan op locatie een tentoonstelling inrichten, bijvoorbeeld in een natuureducatiecentrum, een (natuur historisch) museum, bij je organisatie etc.

De tentoonstelling kan gecombineerd worden met het geven van een lezing.

 

Met dank aan Mignon van den Wittenboer zijn onlangs de informatiepanelen opnieuw gemaakt en als banners uitgevoerd.

 

Contact

Neem contact op indien je informatie wilt over een presentatie of tentoonstelling.

Voorlichting in 't veld
Als nest-jonge raven geringd en gemeten worden, zijn daar regelmatig belangstellenden bij aanwezig. Aspirant-ringers in opleiding maar zeker ook publiek/natuurliefhebbers die toevalligerwijs voorbij komen als er geringd wordt. Ook worden mensen door de Ravenwerkgroep uitgenodigd een keer mee te gaan.
Een aparte groep vormen kinderen. Om al op een jonge leeftijd met deze vogels in contact te komen, ze te zien, er over te horen en ze zelfs vast te houden is een bijzondere belevenis.
Ook deze vorm van educatie is wat onze Ravenwerkgroep met plezier doet.

Foto: Marjolijn Paulusma Koelemij

bottom of page