top of page

 Foto: Iwan Vermeij  

 

Ravenwerkgroep Nederland

Binnen de afdeling ‘t Gooi/Utrecht van de Werkgroep Roofvogels Nederland werd in 2008 een ravenwerkgroep opgericht. De activiteiten van deze groep werden al snel uitgebreid naar heel Nederland. Daarmee was de Ravenwerkgroep Nederland geboren.

De Ravenwerkgroep Nederland stelt zich tot doel om de ontwikkeling van de raaf in Nederland te volgen en te bevorderen en daar over te communiceren.

In samenwerking met vogelaars en ringers in de provincies en diverse regio's worden territoria en broedlocaties van de raaf in kaart gebracht. In overleg met terreineigenaren en -beheerders worden raven gemonitord en onderzoek gedaan. De zo verkregen informatie over verspreiding, gedrag en (broed)ecologie wordt gebruikt voor adviezen over beleid, bescherming en terreinbeheer in relatie tot de raaf. Daarnaast wordt voorlichting aan het publiek gegeven over deze bijzondere vogelsoort.

 

We willen daarmee het volgende bereiken:

 • bescherming van de raaf, het tegengaan van ravenvervolging en verstoring van ravennesten;

 • inzicht verkrijgen in de ecologie van de raaf in Nederland door:
  a. inventariseren van het aantal (paren) raven in Nederland;
  b. lokaliseren van hun nesten en het volgen van het broedproces en vaststellen van het broedsucces en conditie van oudervogels en hun jongen; 
  c. ringen van en afnemen biometrie bij de jongen (zie verder bij "onderzoek"); 
  d. voedselonderzoek; 

 •  het geven van voorlichting over raven en hun plaats en functie in de natuur.

 

   Onderzoek

 1. Monitoring
  Bij het monitoren van raven staat altijd het welzijn van de (ouder)vogels en hun jongen voorop. Er wordt rekening gehouden met de juiste omstandigheden en momenten waarop bezoek aan (broed)territoria wordt afgelegd;

 2. (Kleur)ringen en afnemen biometrie;

 3. Geslachtsonderzoek;

 4. Zenderonderzoek.

 Foto: Gert-Jan Buijs  

Lees verder over onze onderzoeksactiviteiten.

 

Voorlichting

Een belangrijk doel van de Ravenwerkgroep Nederland is het geven van informatie over de raaf in Nederland en de activiteiten van de werkgroep. Daarbij richten wij ons op terreinbeherende organisaties, andere natuurorganisaties, vogelwerkgroepen en publiek.

Deze informatie is te vinden op deze website en in onze (jaar)rapportages. Daarnaast worden er presentaties verzorgd en is er een tentoonstelling beschikbaar die op locatie kan worden ingericht.

Mocht je belangstelling hebben voor een presentatie en/of tentoonstelling en meer informatie willen, neem dan contact met ons op en laat ons je wensen weten.

Lees verder over een presentatie of tentoonstelling.

 Foto: Rinus Jansen  

 

(Jaar)Rapportages

De Ravenwerkgroep Nederland streeft er naar op gezette tijden over haar bevindingen en activiteiten te rapporteren. Deze rapportages vind je op de onderliggende pagina, daar kun je ze inzien en downloaden. 

Overige publicaties van anderen vind je op de pagina Literatuur en boeken

Naar rapportages.

bottom of page