top of page

 Foto: Wim Weenink  

 

De raaf

De raaf is de grootste van de familie van kraaiachtigen. Hij komt voor op het hele noordelijk halfrond, niet op het zuidelijke. Mede door z'n intelligentie weet 'ie zich goed te handhaven en voort te planten in alle klimaat omstandigheden. Van de raaf zijn er 11 ondersoorten. In Nederland komt de Europese raaf (Corvus corax) voor.

In Nederland is de soort halverwege de vorige eeuw met name door vervolging verdwenen. Door succesvolle herintroductie groeit nu hier de populatie. Echter, nog steeds staat de raaf op de Rode Lijst (vermelding 'gevoelig') en is dus aandacht voor de soort nodig.

Lees meer over de soortbeschrijving met kenmerken en eigenschappen

 

Trends en ontwikkelingen

Hoe ontwikkelt de ravenpopulatie zich in Nederland nadat deze soort in de jaren '60 van de vorige eeuw is geherintroduceerd?
Hoe is de verspreiding over Nederland, wat zijn kerngebieden?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de broedparen in Nederland? 

Hoe is het met de reproductie gesteld, hoe succesvol broeden de raven?

De Ravenwerkgroep Nederland zet zich in om dit in beeld te brengen door monitoren en onderzoek. O.a. het ringen van nest-jonge raven levert draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Hoeveel jongen worden door de werkgroep jaarlijks geringd? Wat zijn de resultaten van het kleurringen?

Hoe staat het met de terugmeldingen? Waar worden raven vooral waargenomen?

Lees verder voor de antwoorden op deze vragen

 

De raaf in beeld

Bij de activiteiten van de Ravenwerkgroep Nederland worden regelmatig foto's en video's gemaakt. Ook wordt de werkgroep gevraagd om bijdrage te leveren aan natuurprogramma's. 

Deze audiovisuele items zijn hier vermeld, evenals fragmenten over de raaf van anderen uit de diverse media.

Ga naar beeldverslagen, foto's, video's 

 

Literatuur en boeken

Over de raaf is het nodige geschreven. Dat komt enerzijds voort uit de belangrijke plaats van de raaf in de cultuurhistorie. Anderzijds is er veel geschreven over de soort als onderwerp van onderzoek. Vóórkomen, gedrag en ecologie zijn onderwerpen waar het nodige over wordt geschreven.

Ga naar literatuur en boeken

bottom of page