top of page
Netwerk

 Foto: Harry de Rooij  

De Ravenwerkgroep Nederland werkt zoveel mogelijk samen met allerlei partijen die haar doelstellingen onderschrijven. Alleen dán is een effectieve bescherming van de raaf als soort in Nederland mogelijk. Hier gaat daarbij onder meer om:

  • Terreinbeherende organisaties, voor toestemming en overleg om raven in hun terreinen te mogen monitoren en onderzoeken;

  • Vogelwerkgroepen en andere natuurorganisaties (bijvoorbeeld IVN afdelingen), om samen met hun leden de monitoring van deze prachtige soort te realiseren in de verschillende regio's en gebieden in Nederland;

  • Gemeenten en provincies voor het uitwisselen van informatie en toestemming voor het betreden van gebieden;

  • Onderzoeksinstituten voor het samen bedenken, formuleren en uitvoeren van onderzoeksprojecten die gericht zijn op de raaf en zijn ecologie.
    En in verband met het delen van informatie en vastleggen van data op het vlak van ringen, biometrie, verspreiding en vóórkomen van de raaf  (b.v. Vogeltrekstation en Sovon Vogelonderzoek).

Niet alle organisaties waarmee wordt samengewerkt kunnen hier onder opgenomen worden met logo (en link naar hun website), maar zonder al deze partijen zou het werk en de impact van de Ravenwerkgroep Nederland en haar activiteiten aanzienlijk minder zijn.


Voor allen onze hartelijke dank voor deze samenwerking!!

Onderstaande organisaties maken deel uit van ons netwerk.

bottom of page