top of page
Raven_flying_banking (BEAran)_CROPenROTATE.jpg

Welkom op de website van de Ravenwerkgroep Nederland

Met deze website willen we je informeren over de ontwikkeling van de raaf in Nederland en de activiteiten van de werkgroep.

De raaf in Nederland

De raaf was in de jaren twintig van de vorige eeuw in Nederland, met name door vervolging, verdwenen. Dankzij een actief herintroductie programma, dat in de jaren zestig werd gestart, is vanaf 1980 weer een lichte populatiegroei te zien. Het aantal (bekende) paren in Nederland wordt momenteel op 180-200 geschat. Daarvan zijn ongeveer 120-140 broedparen. Daarnaast zijn er nog zo’n 600 jonge dieren die rondzwerven en elkaar opzoeken in zogenaamde jongerengroepen of soosen.
De soort zit dus in de lift, maar de raaf is nog steeds kwetsbaar en een vogel die op de Rode Lijst voorkomt en blijvend om aandacht vraagt.

Ravenwerkgroep Nederland

Om die aandacht te geven, de ontwikkeling van de soort nauwkeuriger te volgen en om meer onderzoek te doen, is in 2008 de Ravenwerkgroep opgericht als onderdeel van de WRN ’t Gooi/Utrecht. Eerst nog lokaal gericht op de Utrechtse Heuvelrug, maar al gauw breder. Samenwerking is gezocht met waarnemers en ringers uit het hele land.
Zo is de Ravenwerkgroep Nederland ontstaan die zich richt op het geven van bekendheid en voorlichting over de raaf aan terreineigenaren en publiek. De werkzaamheden zijn gericht op het zoeken en monitoren van broedterritoria, ringen en afnemen van biometrie van jongen (pullen) en het doen van onderzoek.

Dit laatste door:
- kleurringproject bij nestjonge raven(vanaf 2013)
- geslachtsonderzoek bij nestjonge raven(vanaf 2020)
- zenderproject nestjonge raven (vanaf 2021)

 

Actueel

Nieuws, agenda en actuele zaken vindt u hier.

 • Ravendag 10 februari 2024
  In samenwerking met Vogelbescherming Nederland organiseerde de Ravenwerkgroep Nederland een bijeenkomst in het Beauforthuis te Austerlitz. Kijk op de pagina Voorlichting bij Ravendag voor een verslag en de presentaties. 

   

 • Ons jaarverslag 2023 is af
   

 • Het ravenseizoen 2024
  Het seizoen is weer begonnen! 
  De fase van de jongen is volop aangebroken en daarmee ook het ringen van de nest-jonge raven. Zie hier de publicatie in de Gooi- en Eemlander van het ringen van een nest in Lage Vuursche

 • Tentoonstelling over de Raaf in het Natuurcentrum De Maashorst
  In samenwerking met het Natuurcentrum De Maashorst is een informatieve tentoonstelling over de raaf ingericht aldaar. Deze is te bezichtigen tot 7 juli 2024. Klik hier voor meer informatie.
   

bottom of page